Namenske (tipizirane) vreče za odpadke

Kadar vam v gospodinjstvu zaradi enkratnega dogodka (npr. večje čiščenje, piknik, pospravljanje ostankov pridelka z vrta,…) nastane več odpadkov, kot jih lahko odložite v vaše zabojnike, si lahko na blagajni podjetja zagotovite namenske, tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke (MKO, modre barve), embalažo (rumene barve) in bio odpadke (nežno zelene barve), ki so označene z logotipom Komunale Kočevje. Namenske vreče na dan odvoza postavite poleg zabojnika. Z nakupom namenske vrečke so kriti stroški, ki nastanejo z zbiranjem in nadaljnjim ravnanjem s temi odpadki. Nenamenskih vreč, ki niso označene z logotipom podjetja, se ne prevzema.

Vrečka ne zamenjuje zabojnikov, ti so še vedno obvezni. V primeru večkratnega pojavljanja namenskih vrečk ob zabojniku lahko uporabniku odredimo uporabo večjega zabojnika.

Vrečka za MKO (65 l):

Vrečka za embalažo (110 l):

Vrečka za bio odpadke (80 l, pakirane v roli po 10 kom; dobijo jo lahko le gospodinjstva, ki so uporabniki zabojnika za bio odpadke in plačniki storitve zbiranja bio odpadkov):

CENE VREČK ZA JAVNO SLUŽBO –  obračuna se storitev JS

Tip vrečkeVolumen vrečkeObračunska teža
[kg]
Cena/kg
[€/kg]*
Cena storitve v € brez DDVCena storitve v € brez DDVCena storitve v €
z DDV
Cena storitve v € z DDV
KočevjeKostelKočevjeKostelKočevjeKostelKočevjeKostel
MKO (modra) – gospodinjstvo s
SUBVENCIJO **
65 l13,7013,700,26270,21863,94/65 l MKO2,99/65 l MKO3,94/65 l MKO3,27/65 l MKO
MKO (modra) - gospodarstvo65 l13,7013,700,27000,27003,27/65 l MKO3,70/65 l MKO4,05/65 l MKO4,05/65 l MKO
Embalaža (rumena)110 l obračuna se 65 l MKO po sistemu za MKO vrečko

* cena vključuje ceno javne infrastukture, ceno storitve zbiranja komunalnih odpadkov in ceno storitve odlaganja komunalnih odpadkov

** subvencija za občino Kostel se obračuna gospodinjstvu, v katerem ima vsaj ena (1) oseba prijavljeno stalno prebivališče, sicer se upošteva cena za gospodarstvo

** BIO vrečke 80 l v roli po 10 kom lahko kupijo samo uporabniki, ki plačujejo storitev zbiranja bioloških odpadkov

Ob plačilu storitve zbiranja in odlaganja 65 l MKO uporabniku skladno z občinskim predpisom pripada vrečka za MKO in vrečka za embalažo. Uporabniki izberejo eno izmed spodnjih možnosti:

  1.  prejmejo 1 MKO vrečko in 1 vrečko za embalažo,
  2.  prejmejo samo 1 MKO vrečko (če vrečke za embalažo ne potrebujejo),
  3.  prejmejo 2 vreči za embalažo (če vrečke za MKO ne potrebujejo).

Na blagajni podjetja je možno kupiti tudi biorazgradljive vrečke za kuhinjski bio košek in biorazgradljive podloge za zaščito bio zabojnika.

Cenik bio vrečk za kuhinjski košek in zaščitnih podlog za zabojnike

nazivenota% DDVcena brez DDV v €DDV v €cena z DDV v €
BIO VREČKA 10 l (43 x 45 cm)
(30 vrečk v kos role)
kos22,02,460,493,00
BIO PODLOGA 120 l
(10 podlog v kos zloženki)
kos22,05,741,267,00