Vabilo na delavnici za izdelavo strategije ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kočevje

Občina Kočevje in Komunala Kočevje stremita k nenehnemu dvigovanju kvalitete življenja občanov, tudi na področju ravnanja z odpadki. Da bi lahko storitve ravnanja z odpadki še izboljšali in približali uporabnikom, si Občina in Komunala prizadevata za celostno in strateško naslavljanje področja.

V ta namen bo Inštitut za javne službe 5. junija 2023 izvedel uvodno delavnico, 12. junija pa nadaljevalno delavnico o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Kočevje. Delavnici s pričetkom ob 17. uri  bosta potekali v dvorani KCK.

Ker nam je vaše mnenje pomembno, vas vabimo k udeležbi in aktivnemu sodelovanju.

Zaradi organizacije delavnic sporočite vašo udeležbo najkasneje do 1. junija 2023 na info@javne-sluzbe.si.