V uporabo predan nadstrešek za odpadke v zbirnem centru

Okoljska zakonodaja postaja čedalje ostrejša, kar je v času, ko se vsi zavedamo pomembnosti čiste in neoporečne narave, ki nas obdaja, tudi edino pravilno. Tako se tudi na področju ravnanja z odpadki postavljajo nova merila, nova pravila in vedno višji standardi. Temu skušamo slediti tudi v Komunali Kočevje, zato smo veseli, da sta Občina Kočevje in lokalna skupnost prepoznali nujnost in smotrnost postavitve nadstreška za skladiščenje odpadkov. Od začetka meseca junija se tako Zbirni center Mozelj ponaša z novim nadstreškom za odpadke.

Nekaj informacij o nadstrešku:

  • njegova površina je cca. 1.100 m2, kar je toliko kot dve in pol košarkarski igrišči ali šestina nogometnega igrišča v Gaju,
  • nudi prostor za ločeno skladiščenje 10 vrst odpadkov v skupnem volumnu cca 3.300 m3,
  • največji boks sprejme 520 m3 mešane embalaže, zapolni se v 6 dneh,
  • dela so potekala od septembra 2017 do vključno aprila 2018, izvajalec del je bila Obnova Kočevje d.o.o.,
  • vrednost del je znašala 427.500 € z DDV,
  • vgrajeni so senzorji za zaznavanje naraščanja temperature in javljalniki požara,
  • pod nadstrešek odpadke dovažajo naša smetarska vozila,
  • tu odpadke nalagamo na tovorna vozila prevzemnika, ki odpadke odpelje v obdelavo,
  • asfaltiranih je bilo tudi 1.200 m2 manipulativne površine z nakladalno rampo,
  • tla so vodotesna, izcedna voda se zajema v nepropustno cisterno.

Pričakujemo, da bo s postavitvijo nadstreška manj raznosa lahkih frakcij (npr. vrečk) v bližnjo okolico skladišča odpadkov. Zagotovljeno bo, da bodo odpadki, ki lahko predstavljajo obremenitev z okolje, skladiščeni ustrezno zaščiteni pred padavinami, ne bo nastajalo toliko izcedne vode, zmanjšani bodo škodljivi vplivi na okolje, hkrati pa se odpadki, za katere plačujemo stroške predelave ali odstranjevanja, ne bodo namakali na dežju in snegu ter tako po nepotrebnem pridobivali na teži.

nadstrešek smetarka v boksu