Ukinitev ekološkega otoka v Turjaškem naselju

Spoštovani uporabniki!

Obveščamo vas, da smo ukinili ekološki otok v Turjaškem naselju pri hišni številki 7. Uporabniki papir in stekleno embalažo odnašate na preostale 3 ekološke otoke v Turjaškem naselju oziroma katerega koli drugega, ki je vam najbližji. Papir in steklo ter vse ostale odpadke lahko pripeljete v Zbirni center Mozelj.

Pozivamo vas, da poleg zabojnikov, tako na zbirnih mestih ob stanovanjskih enotah kot na ekoloških otokih, ne odlagate odpadkov, za katere zabojniki niso namenjeni (kot npr. kosovni odpadki – omare, mize,.. in kopalniška oprema,…).

KOMUNALA Kočevje, d.o.o.