SPOMLADANSKI ODVOZ NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV

Spoštovani uporabniki!

Obveščamo vas, da bo v času med 31. marcem in 2. aprilom 2016 potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Ostanke barv, lakov, čistil, razredčil, škropiv, pesticidov, kozmetike, mineralnih olj, odpadnih jedilnih in motornih olj, maziv, neonske žarnice, baterije, akumulatorje ter ostale nevarne odpadke boste lahko predali pooblaščenemu podjetju KEMIS d.o.o. po naslednjem razporedu:

  • četrtek, 31. marec 2016
SPODNJI CVIŠLERJI od 8.00 do 8.15 na avtobusnem postajališču
ZGORNJI CVIŠLERJI od 8.30 do 8.45 pri ekološkem otoku
MAČKOVEC od 9.00 do 9.15 pri ekološkem otoku
KOPRIVNIK od 9.45 do 10.00 pri ekološkem otoku
NEMŠKA LOKA od 11.00 do 11.15 pri ekološkem otoku
BREZOVICA od 11.30 do 11.45 pri tabli Brezovica, v križišču
PREDGRAD od 12.00 do 12.15 pri Kulturnem domu
KNEŽJA LIPA od 12.45 do 13.00 pri ekološkem otoku
MOZELJ od 13.15 do 13.30 pri ekološkem otoku
LIVOLD od 14.30 do 14.45 pri trgovini
KOČEVJE od 15.00 do 16.00 pri Športni dvorani

 

  • petek, 1. april 2016
FARA od 8.00 do 8.45 pri ekološkem otoku
BANJA LOKA od 9.00 do 9.30 pri ekološkem otoku
MORAVA od 9.45 do 10.00 pri ekološkem otoku
NOVI LAZI od 10.15 do 10.30 pri ekološkem otoku
KOČEVSKA REKA od 10.45 do 11.30 pred Pošto
ŠTALCERJI od 11.45 do 12.15 pri trgovini
ČRNI POTOK od 12.30 do 12.45 pri kapelici
DOLGA VAS od 13.00 do 13.15 pri Gasilskem domu
KOČEVJE od 13.30 do 15.30 na parkirišču pri TUŠ-u
LOŽINE od 15.45 do 16.00 na parkirišču pri Tušku

 

  • sobota, 2. april 2016
MRTVICE od 8.00 do 8.15 pri ekološkem otoku
SLOVENSKA VAS od 8.30 do 8.45 pri ekološkem otoku
BREG od 9.00 do 9.15 pri ekološkem otoku (pri trafo p.)
MAHOVNIK od 9.30 do 9.45 pri Gasilskem domu
KOČEVJE od 10.00 do 12.00 na parkirišču v Kidričevi ulici
ŠALKA VAS od 12.15 do 12.30 pri Gasilskem domu
ŽELJNE od 12.45 do 13.00 pri trgovini
KLINJA VAS od 13.15 do 13.30 pri Gasilskem domu
GORENJE od 13.45 do 14.00 pri ekološkem otoku (pri kapelici)
MLAKA PRI KOČEVJU od 14.15. do 14.30 pri ekološkem otoku v vasi
STARA CERKEV od 14.45 do 15.30 na parkirišču ob pokopališču

 

Vabljeni k udeležbi!

TERMINSKI PLAN SPOMLADANSKE AKCIJE ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV