Prosto delovno mesto – vodja zbirnega centra (M-Ž)

Rzpisujemo prosto delovno mesto VODJA ZBIRNEGA CENTRA.

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 3.1.2022

Kontakt: Saša Kljun, 01 893 95 47, info@komunala-kocevje.si

 

Delovne naloge bodo obsegale:

 • operativno vodenje in usmerjanje dela na zbirnem centru, kompostarni in odlagališču,
 • razporejanje dela in nadziranje dela delavcev podjetja in izvajalcev,
 • skrb za sprejem, pripravo, pravilno ravnanje ter ustrezno predajo posameznih frakcij komunalnih odpadkov
 • vodenje evidenc o pripeljanih in sprejetih odpadkih, o vrsti in količini odpadkov, o povzročiteljih odpadkov,
 • organiziranje prebiranja ločeno zbranih odpadkov, priprave surovin za reciklažo, odvoza koristno uporabnih odpadkov ter odvoza izcednih in odpadnih voda,
 • preprečevanje dostopa in zadrževanja nezaposlenih na centru za ravnanje z odpadki,
 • preprečevanje odnosa uporabnih surovin,
 • priprava dokumentacije za spremljanje poteka dela (evidence sprejema in oddaje odpadkov, dnevniki, normativi, evidence prisotnosti na delu, evidence opravljenih delovnih ur, evidence porabe materiala, potek izvedenih del, dodatna dela, …),
 • skrb za urejenost zbirnega centra, kompostarne in odlagališča ter bližnje okolice, vključno z dovoznimi potmi,
 • po potrebi opravljanje del voznika motornih vozil in gradbene mehanizacije,
 • skrb za delovno opremo, orodje, delovne stroje in prevozna sredstva na odlagališču, za njihovo pravilno delovanje in smotrno uporabo,
 • po potrebi opravljanje del, pri katerih se uporabljajo posebna zaščitna sredstva v skladu s predpisi,
 • delo v dežurnih službah podjetja razen pogrebne

Zahtevan je vozniški izpit B kategorije.

Zahtevana so računalniška znanja:

 • urejevalniki besedil – 1 – osnovno
 • delo s preglednicami – 1 – osnovno
 • delo z bazami podatkov – 1 – osnovno

Objava_vodja zbirnega centra