Prosto delovno mesto – vodja tehnične enote za gradnje in ceste – M/Ž

Na Komunali Kočevje, d.o.o., iščemo novega vodjo tehnične enote za gradnje in ceste.

Potrebujemo nekoga z višješolsko oziroma višjo strokovno izobrazbo gradben smeri gradbeništvo in z vsaj enim letom delovnih izkušenj.

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 24.5.2021

Kontakt: Marko Kljun, 01 89 50 340, info@komunala-kocevje.si

Delovne naloge bodo obsegale:

 • Operativno vodenje (načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in nadziranje) in izvajanje del v organizacijski enoti
 • Razreševanje reklamacij na področju organizacijske enote
 • Razporejanje delovnega časa, delavcev in delovnih sredstev
 • Izdelava operativnih in drugih planov za področje organizacijske enote
 • Sodelovanje pri dogovarjanju in prevzemanju del ter priprava vse potrebne dokumentacije za tehnične prevzeme in sodelovanje pri slednjih
 • Izdelava predračunov, obračunov in situacij na področju organizacijske enote
 • Sodelovanje pri pripravi javnih naročil
 • Vodenje investicij v tehničnih enotah
 • Organiziranje in vodenje del na delovišču ter nadziranje in koordiniranje dela podizvajalcev – kooperantov
 • Sodelovanje z nadzornimi organi in investitorji
 • Sodelovanje in načrtovanje izvedbe ter skrb za izvedbo dežurne službe v organizacijski enoti
 • Delo v dežurnih službah podjetja razen pogrebne službe – glavni dežurni
 • Vodenje evidence odjemalcev storitev ter nadzor katastra javne infrastrukture za področje, ki ga pokriva organizacijska enota.

Zahtevan je vozniški izpit B kategorije.

zahtevana so računalniška znanja:

 • urejevalniki besedil – 1 – osnovno
 • delo s preglednicami – 2 – zahtevno
 • delo z bazami podatkov – 1 – osnovno
 • programiranje – 1 – osnovno
 • poznavanje operacijskih sistemov – 1 – osnovno
 • računalniško oblikovanje – 1 – osnovno