Prosto delovno mesto – delovodja ravnanja z odpadnimi vodami (m/ž)

Na Komunali Kočevje, d.o.o., iščemo novega delovodjo ravnanja z odpadnimi vodami.

Potrebujemo nekoga s srednješolsko izobrazbo tehnične, proizvodno tehnološke ali gradbene smeri in z vsaj enim letom delovnih izkušenj.

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 27.4.2021

Kontakt: Andrej Kverh, 01 89 52 395, info@komunala-kocevje.si

Delovne naloge bodo obsegale:

 • dnevni pregled strojev in naprav – evidentiranje stanja in delovnih ur obratovanja kot osnova za redno vzdrževanje
 • vodenje obratovalnih in vzdrževalnih dnevnikov naprav za čiščenje in odvajanje odpadnih vod
 • izvajanje dnevnega vzdrževanja strojev in opreme
 • nastavitev opreme za optimalno delovanje upravljanje s stroji in napravami (zgoščanje, dehidracija, pralnik peska, sistem tehnološke vode itd.)
 • skrb za kotlovnico in kotlovsko opremo regulacija ventilov, črpalk in mešal v gniliščih
 • pomoč vodji pri kontroli delovanja MKČN
 • pomoč uporabnikom MKČN
 • sodelovanje pri izdelavi letnega plana vzdrževanja
 • vodenje zalog materialov, rezervnih delov in opreme
 • razporejanje dela vzdrževalcev
 • sodelovanje pri servisiranju zunanjih izvajalcev in nadzor nad opravljenim delom
 • prevzem grezničnih odplak in nadziranje dela rotomata za izločanje odpadkov (ex cona)
 • kontrola delovanja objektov in naprav na kanalizacijskih sistemih
 • vzdrževanje objektov in okolice
 • delo v dežurnih službah podjetja razen pogrebne službe

Zahtevana so tudi druga znanja:

 • vozniški izpit B kategorije
 • urejevalniki besedil – osnovno
 • delo s preglednicami – osnovno