Površine v upravljanju

Na podlagi pogodbenih določil in Odloka o ustanovitvi podjetja, opravljamo upravljalsko funcijo na dveh sklopih površin:

  • ceste, parkirišča, trgi,
  • parki, zelenice in igrišča.

Natančnejši pregled in vrsta del je predstavljena na tematskem meniju.