Postavljenih prvih 20 oljnih zbiralnikov

Občani lahko odpadno jedilno rastlinsko olje, ki je nastalo pri pripravi jedi, oddate v enega izmed 20 oljnih zbiralnikov, postavljenih na ekoloških otokih po spodnjem seznamu. Lokacije si lahko ogledate na zemljevidu ekoloških otokov.

naseljelokacija ekološkega otoka
KočevjeČrnomeljska, za trgovino
KočevjeBračičeva ulica, pri transformatorju
KočevjeCesta na Trato, pri vhodu v Elektro
KočevjeKočevje Trata, pri cerkvi
KočevjeKajuhovo naselje, na ulici
KočevjeKidričeva ulica, za blokom HŠ 6
KočevjeKolodvorska, pri trgovini
KočevjePodgorska, za blokom HŠ 6
KočevjePodgorska, planinsko parkirišče
KočevjePri unionu, pri Policiji
KočevjeReška cesta 7 (v križišču proti OŠ)
Kočevjeza Trg zbora odposlancev 41
KočevjeTurjaško naselje pri kotlovnici
Gorenjepri kapelici
Klinja vasnasproti HŠ 22
Koblarjisredi vasi
Stara Cerkevpri Agromarketu
Stara Cerkevpri spomeniku
Šalka vaspri HŠ 53
Željnepri HŠ 42

Za zbiranje odpadnega olja lahko uporabite katerokoli prazno embalažo, ki ne pušča, kot so npr. prazne plastenke ali steklenice pijač, kozarci za vlaganje ipd. Naprošamo, da olje pred zlivanjem precedite in mu odstranite nečistoče. Ko boste olje odlili v oljni zbiralnik (embalažo temeljito izpraznite, da iz nje več ne kaplja), prazno embalažo odložite v strezen zabojnik (stekleno embalažo v zelen zabojnik za steklo, plastično embalažo pa v rumen zabojnik za embalažo).

Odlaganje prazne plastične embalaže v zabojnik za papir ali v zabojnik za steklo ni ustrezen način ravnanja z odpadki.

Oljni zbiralniki se postavljajo na območju občine Kočevje z namenom izboljšati kakovost življenja občanom, dvigniti okoljko ozaveščenost in ohraniti okolje tudi v prihodnje. Ker smo lahko dobri le, če delujemo skupaj, vas prosimo, da sledite navodilom.

Tekom leta bo postavljenih še preostalih 17 oljnih zbiralnikov v občini Kočevje ter 3 v občini Kostel.