Osnovna navodila ob smrti

Svojci umrlega morajo o smrti bližnjega na domu obvestiti mrliškega preglednika – dežurnega zdravnika v Zdravstvenem domu Kočevje (telefonska številka: 01 893 90 00 ali 112), mu sporočiti pokojnikove podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva, datum in uro smrti, naslov kraja smrti), pripraviti zdravstveno dokumentacijo in osebni dokument pokojnika. Mrliški preglednik najpozneje v 24-ih urah (v večstanovanjskih stavbah v 12-urah) opravi pregled ter izda Potrdilo o smrti in Poročilo o vzroku smrti. Če odredi obdukcijo, se pokojnika na stroške občine prepelje na Inštitut za sodno medicino.

Po prejemu Potrdila o smrti svojci obvestijo dežurno pogrebno službo Komunale Kočevje (telefonska številka 041 681 188), ki organizira prevzem, prevoz in pokop pokojnika.

V primeru smrti v bolnišnici ali domu starejših občanov prejmejo svojci obvestilo o smrti in podatke kje se pokojnik nahaja in kje lahko prevzamejo njegove osebne stvari. Nato svojci obvestijo dežurno pogrebno službo Komunale Kočevje (telefonska številka 041 681 188) in se dogovorijo o pogrebnih uslugah in izvedbi pogreba.

Ob smrti v prometni nesreči mrliškega preglednika in pogrebno službo pokliče policija.

V primeru smrti v tujini tuji pristojni organ izda Potrdilo o smrti. Če je bil pokojnik upepeljen v tujini, pokopan pa bo v Občini Kočevje, Komunala Kočevje izda Potrdilo o kraju pokopa, s katerim lahko svojci sami opravijo prevoz žare. Nato se s Pogrebno službo Komunale Kočevje dogovorijo za izvedbo pogreba.

Upravna enota po odjavi pokojnika izstavi Mrliški list, s katerim lahko svojci pri njih uredijo Smrtovnico z vsemi podatki o pokojnem, njegovem premoženju ter dedičih in dednih omejitvah. Na podlagi Smrtovnice se pri pristojnem sodišču sproži dedni postopek. Z Mrliškim listom lahko svojci kasneje urejajo še ostale upravne zadeve, kot so izplačevanje pokojnine na ZPIZ ter odjavo člana gospodinjstva iz evidenc komunalnih in ostalih storitev.

Praviloma se svojci pokojnika takoj po uradni potrditvi smrti dogovorijo o načinu pokopa (klasični, žarni ali raztros pepela), lokaciji groba na pokopališču in drugih pogrebnih storitvah, ki jih nudi pogrebna služba Komunale Kočevje. Pri naročanju pogrebnih storitev je potrebno predložiti pokojnikov osebni dokument in Potrdilo o smrti, v primeru klasičnega pogreba s krsto pa tudi ustrezno oblačilo za pokojnika.

V času priprav na pogreb je potrebno urediti tudi najemno pogodbo za grob, če ta še ni bila sklenjena. Če naročnik pogreba ni pokojnik ali najemnik groba v katerega bo pokojnik pokopan (najemnik je lahko tudi kdo izmed sorodnikov ali druga oseba), mora naročnik od najemnika pridobiti Soglasje najemnika za pokop v grob.

Poskrbite, da bo slovo od pokojnika dostojno in vredno spomina nanj, zato ob smrti razmislite o podrobnostih pogrebnih slovesnosti, o objavi osmrtnice, priskrbite fotografijo pokojnika za v mrliško vežico in razmislite o nakupu žalne knjige v kateri vam bodo žalujoči pustili spomin na pokojnika.

Po pogrebu v primernem času uredite grob (odstranite sveče, posušeno cvetje) ter uredite spomenik. Pred ureditvijo spomenika se zglasite na Mestnem pokopališču Kočevje, kjer boste pridobili soglasje za postavitev nagrobnika in lahko uredili dostojno nagrobno obeležje.

Uredite evidence

Komunala Kočevje, d.o.o. v svojih evidencah o zaračunavanju komunalnih storitev, zaradi varstva osebnih podatkov, ne more opraviti neposrednega izbrisa pokojnika iz registra števila oseb za zaračunavanje storitev. Uskladitev podatkov, oziroma zmanjšanje števila oseb na naslovu zadnjega prebivališča pokojnika, lahko z izpiskom iz matičnega registra o smrti pokojnika osebno uredite v  času uradnih ur na naslovu Komunale Kočevje, d.o.o. Le tako lahko zagotovimo ažurne evidence in pravilno zaračunavanje komunalnih storitev.