Odpadno jedilno olje

1 liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode!

Rastlinska olja, kot so laneno, oljčno in sezamovo olje, je človek poznal že pred tisočletji in jih uporabljal kot živilo. Večina jedilnega rastlinskega olja se uporablja za pripravo hrane ljudi.

Nekaj olja se zaužije, ostalo pa po pripravi hrane (zlasti po cvrtju) predstavlja odpadno jedilno olje. Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki se uvršča med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 25. Prepovedano ga je mešati z ostalimi odpadki ter ga odvajati v kanalizacijo ali greznice.

Posnetki kanalizacije in črpališč kažejo, da se odpadno olje nalaga na stene kanalizacijskih cevi ter tako otežuje prehod ostalih odplak, te pa so izvrstna hrana glodavcev in velik vir neprijetnih vonjav. Komunalna podjetja moramo zato kanalizacijske cevi in črpališča pogosteje mehansko čistiti, kar posledično lahko povzroči poškodbo teh cevi in obenem skrajšuje njihovo življenjsko dobo ter dviguje stroške storitve.

Če odpadno jedilno olje konča v greznici ali mali komunalni čistilni napravi, se izloči na površino in onemogoči vnos zraka do odplak, kar povzroči slabo delovanje ali celo prekinitev delovanja greznice ali male komunalne čistilne naprave. Zlivanje odpadnega olja na kompostnik ali po travnatih površinah zaradi visoke organske obremenitve popolnoma onemogoči naraven razkroj in življenje mikroorganizmov. Sčasoma se spere v podzemlje do podtalnice, ki je v Sloveniji glavni vir pitnih voda. Ko se podtalnica enkrat onesnaži, traja več sto let, da se njena kakovost obnovi ali izboljša.

Zaradi zgoraj navedenega odpadno jedilno olje obravnavamo kot nevarni odpadek, zato zahteva posebno ravnanje.

Kako pravilno ravnamo z odpadnim jedilnim oljem?

Jedilno olje po uporabi ohladimo, precedimo in ga kot odpadno jedilno olje zbiramo ločeno v primerni embalaži (prazne plastenke in steklenice, kozarci za vlaganje ipd.). Oddamo ga:

  • v oljne zbiralnike, ki so postavljeni na ekoloških otokih po spodnjem seznamu – zemljevid je dostopen na tej povezavi,
  • v Zbirnem centru Mozelj (vsak delovnik med 7. in 17. uro v zimskem času oz. do 19. ure v poletnem času, ob sobotah med 9. in 13. uro),
  • v organizirani akciji zbiranja nevarnih odpadkov (konec marca in septembra).

V oljne zbiralnike olje zlijete iz vaše embalaže. !! POZOR !! Oljni zbiralniki NISO namenjeni zbiranju motornega olja in drugih sintetičnih olj ter trdih maščob!

Spodbujamo ponovno uporabo embalaže, zato vam za ločeno zbiranje odpadnega olja ni potrebno kupovati posebne posodice. Uporabite katerokoli drugo izpraznjeno primerno embalažo, uporabite jo večkrat. Če jo morate zavreči, jo temeljito izpraznite in odložite v ustrezen zabojnik (plastično embalažo v zabojnik embalažo, stekleno embalažo v zabojnik za steklo).

“Ena kapljica lahko reši svet”

oljni zbiralnik