Odpadki

Po veljavnem urniku izvajamo zbiranje in odvoz odpadkov skladno z odlokom o ravnanju z odpadki iz naselij v občini Kočevje (Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Kočevje, Ur. l. RS, št. 50/2015, 10/2017 , 93/2020, 100/2021, 204/2021 in 82/2022) in občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel št. 7, 15.11.2005).

Urnik odvoza odpadkov

Urnik odvoza odpadkov

Na spodnjih povezavah lahko poiščete in preverite:

LOČEVANJE ODPADKOV

Ločevanje odpadkov je obvezno za vse povzročitelje odpadkov.

!! KOMUNALNI INFO PLAKAT O LOČEVANJU ODPADKOV !! – KLIKNI IN NATISNI

Podrobna navodila za ločevanje posameznih odpadkov

Info plakat_A42

Povezava do spletnega iskalnika odpadkov, SMS obveščanja, Info plakata

kratka navodila za ločevanje odpadkov_vsi odpadki_A4_2017

Pregledna navodila za zbiranje odpadkov

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in mešane embalaže od gospodinjstev poteka od vrat do vrat, papir (vključno s papirno in kartonsko embalažo) in stekleno embalažo pa občani oddajamo na ekoloških otokih. Na območju izvajanja pilotnega projekta se tudi odvoz papirja in steklene embalaže od gospodinjstev vrši po sistemu od vrat do vrat. Za vse ostale odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih, je zbiranje zagotovljeno v Zbirnem centru Mozelj.

Zbirni center Mozelj predstavlja največji ekološki otok, kjer lahko občani vsak delovnik med 7. in 19. uro (v zimskem času do 17. ure), ob sobotah pa med 9. in 13. uro oddamo embalažo, papir, steklo, biološke odpadke, oblačila, tekstil, različne kosovne odpadke, električno in elektronsko opremo, kovine, ostanke komunalnih odpadkov (mešane komunalne odpadke), plastiko, gume, gospodinjske nevarne odpadke, gradbene odpadke in odpadke, ki vsebujejo azbest.

Odvoz KOSOVNIH ODPADKOV od gospodinjstev (pohištvo, bela tehnika in podobni večji odpadki) poteka po predhodnem naročilu in dogovoru  (osebno, po telefonu na številkah 895 03 40 in 893 95 54 ali po e-pošti na odpadki@komunala-kocevje.si) v času od 1. aprila do 10. novembra. Izjemoma je lahko odvoz organiziran tudi izven ter terminov.

Manjšo elektronsko opremo (OEEO) in baterije se oddaja v ulične e-zbiralnike, ki jih je zagotovilo podjetje ZEOS, na naslednjih lokacijah:

OBČINALOKACIJA
KOČEVJEDOLGA VAS (ekološki otok pri črpališču ob uvozu v Ulico slovenskih teritorialcev)
KOČEVJECesta v Mestni Log (ekološki otok pri čistilni napravi, Cesta v Mestni log 2a)
KOČEVJERoška cesta (ekološki otok ob odcepu za Rozmanovo ulico)
KOČEVJETesarska ulica (ekološki otok pri Komunali)
KOČEVJEPri Unionu (ekološki otok Pri Unionu, pri PP)
KOČEVJEKNEŽJA LIPA (ekološki otok)
KOČEVJESTARA CERKEV (ekološki otok pri Agromarketu)
KOČEVJEŠTALCERJI (ekološki otok)
KOSTELBANJA LOKA (ekološki otok)
KOSTELFARA (ekološki otok)

Dvakrat letno, v marcu in septembru, je organiziran odvoz nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, ki ga izvrši za to pooblaščena organizacija. Razpored postankov premične zbiralnice bo objavljen v lokalnih medijih ter naši spletni strani. Vse nevarne odpadke pa lahko gospodinjstva oddate brezplačno tudi v Zbirnem centru Mozelj vsak delovnik med 7. in 19. uro (v zimskem času do 17. ure), ob sobotah pa med 9. in 13. uro.

V letu 2023 do porabe sredstev oziroma do 30.10.2023 Občini Kočevje in Kostel subvencionirata 80 % višine stroškov odlaganja azbestne kritine gospodinjstvom, če je bil odpadek vgrajen na objekt v občinah. Za uveljavljanje subvencije je ob dostavi odpadka v Zbirni center Mozelj potrebno izpolniti obrazec (Izjava imetnika odpadkov) z zahtevanimi podatki in ga oddati zaposlenemu v Zbirnem centru. Izjava je dostopna tudi v ZC Mozelj, na sedežu podjetja ter na spletni strani Občine Kočevje. Azbestni odpadki morajo biti oviti v folijo.

Kljub vztrajnemu delu posameznikov, Občine Kočevje in Komunale Kočevje je v naravi še vedno nekaj divjih odlagališč. Želimo si, da bi vsi skupaj živeli v čistem okolju, zato v kolikor opazite katerega, lokacijo prijavite v Register divjih odlagališč, kjer sledite navodilom.

Divje odlagališče in tudi nepravilnosti ravnanja z odpadki (npr. neustrezno ločevanje) lahko prijavite tudi na Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica (MIR) na telefonsko na številko 01/893 82 22 ali s pošiljanjem OBRAZCA s spletne strani MIR-a.

Veliko koristnih informacij, ki vam bodo v pomoč pri spoznavanju, zakaj je ustrezno ravnanje z odpadki nujno in tako pomembno, ponuja spletna stran Ozaveščen.si.

“Če želiš videti spremembo, moraš ti biti ta sprememba.” (Gandhi)

Informacije in dokumentacija, vezane na uvedbo novega načina odvoza komunalnih odpadkov, so dostopne v zavihku Spremembe.

KAKO OBVLADOVATI ODPADKE (gradivo, ki je bilo predstavljeno upravnikom in predstavnikom večstanovanjskih objektov v KCK 16.3.2016)

Zbirni center Mozelj

Obratovalni čas : vsak delovnik v letnem času med 7. in 19. uro, v zimskem času med 7. in 17. uro, ob sobotah med 9. in 13. uro.