Obračun storitev

Storitev najema stojnic, prireditvenega odra, cestne zapore, čiščenja površin po prireditvah ter druge storitve po naročilu, se zaračunava po dejansko opravljenih količinah storitev in materiala, ki je potreben za izvedbo naročila. Vrednost del se najprej opredeli v ponudbenem predračunu.

Osnova za določitev vrednosti je Cenik za dopolnilno dejavnost.