Razpisani prosti delovni mesti

Razpisujemo prosti delovni mesti:

I. PRAVNIK – M/Ž

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 18.2.2022

Kontakt: Marko Kljun, 01 895 03 40, info@komunala-kocevje.si

 

Delovne naloge bodo obsegale:

 • opravljanje strokovnih nalog na pravnem in kadrovskem področju,
 • sodelovanje pri izdelavi ter pripravi letnih planskih dokumentov, zlasti na področju planiranja potreb po delavcih, usposabljanj, izobraževanj,
 • priprava predlogov splošnih in drugih aktov družbe, usklajenih z veljavnimi predpisi,
 • priprava predlogov posamičnih aktov in sklepov potrebnih za delovanje družbe,
 • priprava pogodb iz delovno pravnega, splošnega in gradbenega področja,
 • vodenje evidenc sklenjenih pogodb,
 • vodenje in izvedba postopkov javnega naročanja, vključno s pripravo dokumentacije in skrbjo za zakonitost postopkov,
 • vodenje in izvedba izvršilnih postopkov,
 • sodelovanje pri izvedbi in izvedba aktivnosti za nadzor odsotnosti z dela zaradi bolezni,
 • sodelovanje pri reševanju reklamacij

Zahtevan je vozniški izpit B kategorije in znanje s področja dela ter najmanj enega tujega jezika (angleščina, nemščina, francoščina).

Zahtevana so računalniška znanja:

 • urejevalniki besedil – 2 – zahtevno
 • delo s preglednicami – 2 – zahtevno
 • računalniško oblikovanje – 1 – osnovno
 • delo z bazami podatkov – 2 – zahtevno
 • programiranje – 1 – osnovno
 • poznavanje računalniških omrežij – 1 – osnovno
 • poznavanje operacijskih sistemov – 1 – osnovno

 

II. VODJA KAKOVOSTI – M/Ž

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 18.2.2022

Kontakt: Marko Kljun, 01 895 03 40, info@komunala-kocevje.si

 

Delovne naloge bodo obsegale:

 • sistemsko vodenje kontrole kakovosti,
 • pomoč pri obravnavanju reklamacij,
 • odgovornost za notranje in zunanje presoje,
 • načrtovanje, vodenje in nadziranje optimizacije delovnih procesov v smislu doseganja kakovosti,
 • uvajanje korektivnih ukrepov,
 • priprava pravilnikov in načrtovanje delovanja na področju trajnostnega razvoja,
 • implementacija in koordinacija aktivnosti na področju trajnostnega razvoja,
 • nadzor nad skladnostjo z načeli podjetniške, socialne in okoljske odgovornosti,
 • pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov,
 • priprava pravne in druge dokumentacije,
 • vodenje in izvedba postopkov javnega naročanja,
 • vodenje in izvedba izvršilnih postopkov

Zahtevan je vozniški izpit B kategorije in znanje s področja dela ter najmanj enega tujega jezika (angleščina, nemščina, francoščina).

Zahtevana so računalniška znanja:

 • urejevalniki besedil – 2 – zahtevno
 • delo s preglednicami – 2 – zahtevno
 • računalniško oblikovanje – 1 – osnovno
 • programiranje – 1 – osnovno
 • poznavanje računalniških omrežij – 1 – osnovno
 • poznavanje operacijskih sistemov – 1 – osnovno

 

Vabljeni k oddaji vlog!

Objava_pravnik

Objava_vodja kakovosti