Objava prostega delovnega mesta komunalni delavec smetar

Razpisujemo prosto delovno mesto:

KOMUNALNI DELAVEC SMETAR– M/Ž

Delo je za določen čas 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 9.1.2023

Kontakt: Saša Adlešič, 01 895 95 55, info@komunala-kocevje.si

Delovne naloge bodo obsegale:

 • pobiranje in nakladanje odpadkov ter kontrola vrste in količine oddanih odpadkov,
 • urejanje in čiščenje zbirnih in prevzemnih mest, zabojnikov, kontejnerjev ter ekoloških otokov,
 • sodelovanje pri praznjenju vozila v zbirnem centru, pri čiščenju in vzdrževanju vozila,
 • opravljanje vzdrževalnih del na območju zbirnega centra in v njegovi okolici
 • sortiranje in oddajanje odpadkov po navodilu voznika oz. po navodilu nadrejenega,
 • skrb za čiščenje smetarskega vozila,
 • sodelovanje pri izvajanju zimske službe (pluženje, posipavanje, ročno čiščenje snega in ledu itd…),
 • delo v dežurnih službah podjetja razen pogrebne službe,
 • po potrebi opravljanje del, pri katerih se uporabljajo posebna zaščitna sredstva v skladu s predpisi,
 • po potrebi opravljanje umazanih in težkih del, pri katerih je delavec izpostavljen negativnim vplivom okolja,
 • spoštovanje in izvajanje predpisov s področja varstva pri delu in požarne varnosti v organizacijski enoti,
 • opravljanje pomožnih in dopolnilnih del po nalogu nadrejenega, ki pripomorejo k opravljanju osnovnega dela oziroma so pogoj za nadaljevanje drugih del,
 • opravljanje katerihkoli drugih občasnih ali nujnih del po nalogu nadrejenega, ob predpostavki, da dela ustrezajo znanjem, sposobnostim in zmožnostim delavca ter ob spoštovanju posebnih predpisov o varnosti in zdravju pri delu

Vabljeni k oddaji vloge!