Obdelava odpadkov

Na kompostarni Mozelj se izvaja obdelava – predelava – biološko razgradljivih odpadkov, ki jih zberemo iz rdečih posod pri gospodinjstvih. Končni produkt je kompost (humus), ki je odlično nadomestilo za umetna gnojila.

 

146_kompostarna