Napaka pri obračunavanju storitve odvoza bioloških odpadkov

Spoštovani!

Uporabnike storitve odvoza bioloških odpadkov obveščamo, da je pri obračunu storitve Zbiranje bioloških odpadkov prišlo do napake. Poračun se bo izvedel pri naslednji redni položnici.

Za nastalo napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

KOMUNALA Kočevje, d.o.o.