MANJ SVEČ ZA VEČ OKOLJA

Ob prihajajočem 1. novembru se bomo spomnili naših pokojnih svojcev, prijateljev, znancev. Spomnimo se jih s cvetjem, z verzom, ki smo ga napisali na kamenček, s trajno leseno svečo ali tako, da preko spleta prižgemo virtualno svečo. Tako bo na pokopališčih za nami ostalo manj odpadnih sveč, manj odpadkov.

Poskrbimo, da bodo vsi odpadki, ki bodo nastali pri urejanju grobov, odloženi v ustrezne zabojnike. Tudi na pokopališčih ločujemo odpadke.