Lokacije oglaševalskih mest

Spodaj so navedene vse oglaševalske lokacije.

 

oglasni_stebri

Oglasni steber

OGLASNI STEBRI

Oglasni stebri so na voljo na 11 lokacijah, ki so navedene v nadaljevanju.

Oglasni steber ima obseg 3,4 m in v višino meri 2 m, kar skupaj predstavlja 6,80 m2 oglaševalske površine.

Lokacije oglasnih stebrov

 • Trg Svetega Jerneja pri cerkvi,
 • Trg Zbora Odposlancev pri NLB,
 • Trg Zbora Odposlancev pri NAMI Kočevje,
 • Trg Zbora Odposlancev pri avtobusni postaji,
 • Trg Zbora Odposlancev pri OŠ Zbora odposlancev Kočevje,
 • Ljubljanska cesta pri stavbi Občine Kočevje,
 • Kočevje Kidričeva ulica pred stolpnico,
 • Roška cesta na parkirišču Zdravstvenega doma,
 • Stara Cerkev v središču naselja v Stari Cerkvi,
 • Remihova ulica  v Dolgi vasi pri športnem igrišču,
 • središče naselja v Kočevski Reki.
oglasni_pano

Oglasni pano

OGLASNI PANO

 Oglasna panoja se nahajata na dveh lokacijah, v Šalki vasi (enostranski) in v Mahovniku (obojestranski).

Dimenzije oglasnega panoja so  2m x 1,4m.

 Lokacije oglasnih panojev

 

 • v naselju Mahovnik pri gasilskem domu,
 • v naselju Šalka vas pri cerkvi.

 

 

 

 

 

 

oglasni-a-pano

Oglasni A-pano

OGLASNI A-PANO

Oglasni A-panoji so premični in se jih lahko postavi na različne lokacije. Za postavitev A-panoja mora naročnik predhodno pridobiti soglasje lastnika zemljišča.

Dimenzije A-panoja so 125 cm x 180 cm, kar predstavlja 2,25 m2 oglaševalske površine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obešanke

Obešanke

OBEŠANKE

Obešanke se nahajajo na drogovih javne razsvetljave ob občinski in ob državni cesti.

Dimenzija obešank je 1,7 m x 1,1 m in so obojestranske.

Lokacije obešank na drogovih javne razsvetljave

 • ob državni cesti G2 106/0264 od Vrtnega  centra Požar (Ljubljanska cesta 48) do podjetja Intersocks (Reška cesta 29) se nahaja 20 obešank,
 • ob občinski cesti  LZ 172 011 od Gostišča Tri zvezde (Pri Unionu 32) do semaforiziranega križišča v centru mesta pri Nami se nahaja 30 obešank.

 

 

 

 

 

ČEZCESTNI TRANSPARENTI

Čezcestni transparenti

ČEZCESTNI TRANSPARENTI

Za oglaševanje čezcestnih transparentov so na voljo tri lokacije.

Čezcestni transparent ima lahko največ 8m2 oglaševalske površine in je obojestranski. Točna navodila za izdelavo čezcestnega transparenta so na voljo na spodnji povezavi.

 

Lokacije čezcestnih transparentov

 • ob občinski kategorizirani cesti LC 171 041 pri krožišču z državno cesto (bivši gradbeni material),
 • ob občinski kategorizirani cesti LC 172 011 pri stavbi Občine Kočevje (gostilna Beljan),
 • ob občinski kategorizirani cesti LC 172 011 pri mestni kavarni.

Navodila za izdelavo čezcestnega transparenta (PDF)

 

Jumbo pano

Jumbo pano

JUMBO PANO

Za oglaševanje na JUMBO panojih sta na voljo dve lokaciji.

JUMBO pano je dimenzije 3 m x 4 m, kar predstavlja 12 m2 oglaševalske površine. Na obeh lokacijah je možno obojestransko oglaševanje.

 

Lokacije JUMBO panojev

 • ob državni cesti G2 106/0264 (Kočevje-Ljubljana) na desni strani pred odcepom za Novo mesto,
 • ob državni cesti G2 106/0264 (Kočevje-Petrina) na levi strani pri trgovskem centru TUŠ.