Lastniška struktura in organi

Javno komunalno podjetje KOMUNALA Kočevje, d.o.o. je bilo na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje (Uradni list RS, št. 73/04) in Družbene pogodbe vpisano pri Registrskem sodišču v Ljubljani, dne 30.09.2004, št. vložka 1/01376/00, s prikazanimi kapitalskimi deleži:

Naziv družbenikaDelež ( v % )
Občina Kočevje 98,96
Občina Kostel1,04

Družba ima naslednje organe upravljanja:

skupščino , ki jo predstavljajo po en predstavnik iz Občine Kočevje in Kostel.

nadzorni svet v naslednji sestavi:

  • pet predstavnikov Občine Kočevje
  • en predstavnik Občine Kostel
  • trije predstavniki družbe

 

  • direktorja, ki je g. Marko KLJUN.