Kosovni odpadki

Kosovni odpadki so odpadki, ki jih zaradi velikosti ne moramo odložiti v zabojnike za komunalne odpadke. To so predvsem notranje in zunanje pohištvo, bela tehnika in druga večja odpadna elektronska in elektro oprema (OEEO), vzmetnice, preproge, športni rekviziti, vrtni stroji, termoakumulacijske peči, centralne peči, plastični in kovinski sodi ter drugi večji odpadki.

Kosovne odpadke lahko gospodinjstva brezplačno oddate v Zbirnem centru Mozelj, kjer jih v zabojnike odložite po navodilih zaposlenih. Priporočamo, da večje odpadke razstavite že doma. Kadar nimate možnosti lastnega prevoza kosovnih odpadkov, lahko naročite njihov odvoz:

  • kosovni odvoz poteka po naročilu in se s tovornim vozilom s HIAB dvigalom organizirano vrši v času od začetka aprila do 10. novembra. Izjemoma je lahko odvoz organiziran tudi izven navedenega obdobja. Za gospodinjstva, ki so redni plačniki komunalnih storitev, je kosovni odvoz odpadkov do 3 m3 (oz. 6 m3 za gospodinjstva občine Kočevje, ki odvoza niso koristila v pretelih 3 letih) enkrat letno brezplačen.

izvajanje kosovnega odvoza vozilo za izvajanje kosovnega odvoza

Občani naročilo za kosovni odvoz oddate po telefonu na številki 895 03 40, osebno na sedežu podjetja ali po e-pošti na odpadki@komunala-kocevje.si. Datum vam bomo sporočili nekaj dni pred odvozom. Na dan odvoza odpadke pripravite na vaše prevzemno mesto, to je mesto, kamor za odvoz odpadkov pripravljate vaše zabojnike.  Prevzemno mesto mora omogočati dostop in nalaganje kosovnih odpadkov komunalnemu vozilu, ne sme biti pod nadstreškom ali drevesi, električnimi kabli ipd .V primeru, da bo prevzeta količina kosovnih odpadkov presegala normativ, se prekomerna količina odpadkov obračuna po ceniku. Priporočamo, da večje odpadke (npr. omare, sedežne garniture, mize ipd.) razstavite na sestavne dele.

  • kontejnerski odvoz kosovnih odpadkov je plačljiva storitev in se izvede z naročilom dostave 5 m3 kontejnerja. Ko uporabniki kontejner napolnite s kosovnimi odpadki, naročite odvoz napolnjenega kontejnerja. Uporabniki krijete stroške dostave in prevoza kosovnih odpadkov s kontejnerjem, ki ga imate lahko do 7 dni v brezplačnem najemu. Najem kontejnerja, ki preseže 7 dni, se dodatno obračuna po ceniku. V primeru, da so ob prevzemu v kontejnerju za kosovne odpadke tudi drugi neustrezni odpadki, se, poleg zgoraj navedenih stroškov, obračunajo tudi stroški prebiranja in sortiranja vsebine kontejnerja.

vozilo za izvajanje kontejnerskega odvoza vozilo za izvajanje kontejnerskega odvoza

Med kosovne odpadke ne štejemo:

izrabljenih avtomobilskih gum, izrabljenih motornih vozil in avtomobilskih delov (odbijačev, sedežev ipd.), gradbenega materiala, azbestnih plošč, nevarnih odpadkov in njihove embalaže, tekstila in oblačil, manjše embalaže, steklenic, kartonastih škatel, neobdelanega lesa, zemlje, peska, trave in podobnih odpadkov.

V primeru, da bodo med odpadki, pripravljenimi za kosovni odvoz, tudi tovrstni odpadki, se le-ti ne bodo odpeljali oziroma se bodo v primeru kontejnerskega odvoza dodatno zaračunali tudi stroški prebiranja in sortiranja vsebine kontejnerja.

Kosovni in kontejnerski odvoz