Kočevski srednješolci E-ciklirali

Družba ZEOS, d.o.o., ena izmed družb, ki v Sloveniji skrbijo za ustrezno zbiranje in predelavo izrabljenih elekto naprav (OEEO) in baterij, je letošnjega marca v sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki zagotovila 10 uličnih zbiralnikov, v katere lahko občani odložimo izrabljeno OEEO in baterije. Zbiralniki so od meseca marca 2017 postavljeni na nekatere ekološke otoke v občinah Kočevje in Kostel in se že pridno polnijo – občani ste v njih prinesli že več kot 1650 kg e-odpadkov. Lokacije e-zbiralnikov so dostopne na tej povezavi.

V okviru postavitve uličnih zbiralnikov za odpadno elektro opremo in baterije je podjetje ZEOS, d.o.o. za kočevsko mladino v torek, 14.11.2017, izvedlo tudi eko delavnico s sloganom E-cikliraj. Dijaki Gimnazije in srednje šole Kočevje so se spoznali s starimi aparati in pravilnim ravnanjem s tovrstnimi odpadki.

E-ciklirajmo vsi!