Kaj lahko storite za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje?

Ali veste, da neustrezno odloženi biološko razgradljivi odpadki pomenijo veliko obremenitev za naše bivalno okolje?

Iz ene tone nepredelanih odpadkov, ki jih občani odvržete v rjave posode med mešane komunalne odpadke in končajo na odlagališču, se sprosti od 120 m3 do 180 m3 deponijskega plina, ki je pretežno sestavljen iz 60% metana (CH4) in 40% ogljikovega dioksida (CO2). Oba plina sta toplogredna plina in ena glavnih krivcev za tanjšanje zaščitne ozonske plasti. Predvsem metan močno obremenjuje okolje, saj v povprečju v 100 letih vsak kilogram CH4 ogreje Zemljo 25-krat bolj kot enaka masa CO2.

Kaj lahko storite za zmanjšanje škodljivih vplivov? Biološko razgradljive odpadke doma predelajte v kompost in ga uporabite na vrtu namesto industrijsko pripravljenih, močnih in škodljivih gnojil. Gospodinjstva v mestu in strnjenih naseljih pa bio odpadke izločajte v ustrezne posode za zbiranje bio odpadkov, od koder jih bo prevzela Komunala in predelala na kompostarni v Mozlju.