Jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico

Občane obveščamo, da lahko ostanke barv, lakov, čistil, razredčil, škropiv, pesticidov, kozmetike, mineralnih olj, odpadnih jedilnih in motornih olj, maziv, neonske žarnice, baterije, akumulatorje ter ostale nevarne odpadke predajo pooblaščenemu podjetju Kemis d.o.o., ki bo izvedlo odvoz le-teh med 28. in 30. septembrom 2023 po naslednjem razporedu:

  • četrtek, 28. september 2023
SPODNJI CVIŠLERJIod 8.00 do 8.15na avtobusnem postajališču
ZGORNJI CVIŠLERJIod 8.30 do 8.45pri ekološkem otoku
MAČKOVECod 9.00 do 9.15v križišču na začetku vasi
KOPRIVNIKod 9.30 do 10.00pri ekološkem otoku
NEMŠKA LOKAod 11.00 do 11.15pri ekološkem otoku
BREZOVICAod 11.30 do 11.45pri tabli Brezovica, v križišču
PREDGRADod 12.00 do 12.15pri Kulturnem domu
KNEŽJA LIPAod 12.45 do 13.00pri ekološkem otoku
MOZELJod 13.15 do 13.30pri ekološkem otoku
LIVOLDod 13.45 do 14.00pri trgovini
KOČEVJEod 14.15 do 16.00pri Športni dvorani
  • petek, 29. september 2023
FARAod 8.00 do 9.00na prireditvenem prostoru
BANJA LOKAod 9.15 do 10.15pri ekološkem otoku
MORAVAod 10.30 do 10.45pri ekološkem otoku
NOVI LAZIod 11.00 do 11.15pri ekološkem otoku
KOČEVSKA REKAod 11.30 do 12.15na igrišču pri Kulturnem domu
ŠTALCERJIod 12.30 do 12.45pri Gasilskem domu
ČRNI POTOKod 13.00 do 13.15pri kapelici
DOLGA VASod 13.30 do 13.45pri Gasilskem domu
KOČEVJEod 14.00 do 15.30na parkirišču pri TUŠ-u
LOŽINEod 15.45 do 16.00na parkirišču pri Tušku
  • sobota, 30. september 2023
KOBLARJIod 8.00 do 8.15pri ekološkem otoku pri barju
SLOVENSKA VASod 8.30 do 8.45pri ekološkem otoku
BREGod 9.00 do 9.15pri ekološkem otoku (pri trafo p.)
MAHOVNIKod 9.30 do 9.45pri Gasilskem domu
KOČEVJEod 10.00 do 12.00na parkirišču v Kidričevi ulici
ŠALKA VASod 12.15 do 12.30pri Gasilskem domu
ŽELJNEod 12.45 do 13.00pri vaškem domu
KLINJA VASod 13.15 do 13.30pri Gasilskem domu
GORENJEod 13.45 do 14.00pri ekološkem otoku (pri kapelici)
MLAKA PRI KOČEVJUod 14.15. do 14.30pri kapelici
STARA CERKEVod 14.45 do 15.30na parkirišču ob pokopališču