Javno naročilo – Nadstrešnica na odlagališču nenevarnih odpadkov Mozelj

Komunala Kočevje, d.o.o. je na portalu javnih naročil objavila razpis za gradnjo objekta “Nadstrešnica na odlagališču nenevarnih odpadkov Mozelj”. Na tem mestu objavljamo dokumentacijo in hkrati vabimo ponudnike, da oddajo svoje ponudbe.

Dokumentacija_Komunala_Kocevje_nadstrešnica_Mozelj_apr2017

Dokumentacija_Komunala_Kocevje_nadstrešnica_Mozelj_apr2017

MOZELJ-Layout1

Popis_nadstrešek_

Mozelj PZI 28.04.2016-Layout1

PZI 28.04.2016-Layout3

Tehnično_poročilo

Popis_nadstrešek_Mozelj_elektrika

Popis_nadstrešek_Mozelj_požar

Narocnik_ESPD_nadstrešek_Mozelj