Javno naročilo Dobava kanalizacijskega materiala in cevi za obdobje treh let

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo Dobava kanalizacijskega materiala in cevi za obdobje treh let.

Razpisna dokumentacija je na voljo tu:

RD-razpisna dokumentacija

Vabilo k oddaji ponudb

Narocnik_ESPD

Obrazci

Vabljeni k oddaji ponudbe!