Javni razglas o najdenem vozilu

Datum: 15.4.2021

Na podlagi 6. odstavka 9. člena Odloka ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Kočevje (Urani list RS, št. 25/2015) v povezavi z 2. členom tega Odloka izdaja direktor Komunale Kočevje, d.o.o., naslednji

RAZGLAS O NAJDENEM VOZILU

 

Na podlagi Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Kočevje (Urani list RS, št. 25/2015) izvajalec odstranjevanja, varovanja ter prodaje zapuščenih vozil oziroma uničenja le-teh Komunala Kočevje, d.o.o., poziva neznanega lastnika osebnega vozila, znamke ŠKODA FELICIA, ki je bilo dne 22.10.2020 kot zapuščeno vozilo odpeljano s parkirišča pri Centru za socialno delo, Ljubljanska cesta 9, da omenjeno vozilo v roku 3 mesecev od objave tega obvestila (to je 15.7.2021) prevzame.

V primeru, da  lastnik omenjenega vozila v določenem roku proti plačilu vseh stroškov ne prevzame, se vozilo proda na javni dražbi ali uniči kot kosovni odpad.

 

Komunala Kočevje, d.o.o.

Direktor

Marko Kljun

l.r.

 

Razglas o najdenem vozilu