Javne površine

V okviru urejanja javnih površin izvajamo naslednja dela:

  • dela javne higiene; dvakrat tedensko pobiranje odpadkov po javnih mestnih površinah in praznjenje koškov; enkrat mesečno pobiranje odpadkov na grobišču v Rogu; dvakrat mesečno pobiranje odpadkov okrog avtobusnih postajališč in dnevno pometanje,
  • urejanje zelenic, katerih je cca 6 ha, zajema dela na pripravi zelenic za košnjo (pregrabitev); košnja s pospravljanjem trave. Jeseni je potrebno pospraviti odpadlo listje,
  • ureditev in vzdrževanje živih mej,
  • vzdrževanje in urejanje otroških igrišč (Kidričeva ulica, Kajuhovo naselje, Trata, Strelišče),
  • zasaditev cvetličnih gred in korit,
  • postavljanje in demontaža urbane opreme: klopi po parkih, zamenjava poškodovanih koškov; urejanje bazena »deklica«, … .

 

Po vzpostavitvi in pričetku obratovanja Tržnice Kočevje izvajamo tudi dela, vezana na njeno delovanje. Za najem oz. uporabo stojnice ali tržnega prostora se zainteresirani prodajalci obrnejo na KOMUNALO Kočevje, na telefonsko številko 01/89 50 340 oziroma na e-naslov trznica@komunala-kocevje.si. Po prejemu vloge za uporabo prodajnih površin na Tržnici Kočevje  sklenemo z vlagateljem/prodajalcem pogodbo o uporabi prodajnih površin.

Glede na sprejet Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln v občini Kočevje (Url.l RS, št. 25/2015)  sta s 1.9.2015 stopila v veljavo Tržni red in Cenik uporabe prodajnih površin in storitev na Tržnici Kočevje. Prodaja na  Tržnici Kočevje je mogoča le, če ima stranka predhodno poravnane vse obveznosti določene s pogodbo. Obveznosti lahko poravnate na blagajni Komunale Kočevje, vsak delavnik od 8. do 10. ure ter od 11. do 13. ure ali plačate na TRR št. 02320-0012835239. V tem primeru imejte s seboj potrdilo o plačilu.

Vloga za uporabo prodajnih površin

Cenik uporabe prodajnih površin in storitev

Tržni red

Izvleček iz tržnega reda

Tržni red in cenik