AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV OD GOSPODINJSTEV

Spoštovani!

Vse uporabnike obveščamo, da bo od 25. do 27. septembra 2014 potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov. Občani boste lahko ostanke barv, lakov, mineralnih in jedilnih olj ter vse ostale nevarne odpadke oddali pooblaščenemu zbiralcu , to je podjetju KEMIS d.o.o.,  na vam najbližji postojanki vozila. Natančen razpored je objavljen v pripetem dokumentu.

JESENSKI ODVOZ NEVARNIH ODPADKOV_2014