Namenske (tipizirane) vreče za odpadke

Kadar vam v gospodinjstvu zaradi enkratnega dogodka (npr. večje čiščenje, piknik, pospravljanje ostankov pridelka z vrta,…) nastane več odpadkov, kot jih lahko odložite v vaše zabojnike, si lahko na blagajni podjetja zagotovite namenske, tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke (MKO, modre barve), embalažo (rumene barve) in bio odpadke (nežno zelene barve), ki so označene z logotipom Komunale Kočevje. Namenske vreče na dan odvoza postavite poleg zabojnika. Z nakupom namenske vrečke so kriti stroški, ki nastanejo z zbiranjem in nadaljnjim ravnanjem s temi odpadki. Nenamenskih vreč, ki niso označene z logotipom podjetja, se ne prevzema.

Vrečka ne zamenjuje zabojnikov, ti so še vedno obvezni. V primeru večkratnega pojavljanja namenskih vrečk ob zabojniku lahko uporabniku odredimo uporabo večjega zabojnika.

Vrečka za MKO (65 l):
20171121_103022

Vrečka za embalažo (110 l):
20171121_103257_001

Vrečka za bio odpadke (80 l, pakirane v roli po 10 kom; kupijo jo lahko le gospodinjstva, ki so uporabniki zabojnika za bio odpadke in plačniki storitve zbiranja bio odpadkov):
20171121_103456

 

CENE VREČK ZA JAVNO SLUŽBO –  obračuna se storitev JS

Tip vrečkeVolumen vrečkeObračunska teža
[kg]
Cena/kg
[€/kg]
Cena storitve v € brez DDVCena storitve v € brez DDVCena storitve v €
z DDV
Cena storitve v € z DDV
KočevjeKostelKočevjeKostelKočevjeKostelKočevjeKostel
MKO (modra) – gospodinjstvo s
SUBVENCIJO *
65 l8,0610,9460,28130,2082,2673/65 l MKO2,2768/65 l MKO2,4827/65 l MKO2,4931/65 l MKO
MKO (modra) - gospodarstvo65 l8,0610,9460,3240,26362,6114/65 l MKO2,8854/65 l MKO2,8595/65 l MKO3,1595/65 l MKO
Embalaža (rumena)110 l obračuna se 65 l MKO po sistemu za MKO vrečko
BIO (nežno zelena) – ROLA PO 10 KOM**80 l – PRODAJA 800 L92,720,10329,568710,4777/rolo

* subvencija za občino Kostel se obračuna gospodinjstvu, v katerem ima vsaj ena (1) oseba prijavljeno stalno prebivališče, sicer se upošteva cena za gospodarstvo

** BIO vrečke 80 l v roli po 10 kom lahko kupijo samo uporabniki, ki plačujejo storitev zbiranja bioloških odpadkov

 

Ob plačilu storitve zbiranja in odlaganja 65 l MKO uporabniku skladno z občinskim predpisom pripada vrečka za MKO in vrečka za embalažo. Uporabniki izberejo eno izmed spodnjih možnosti:

  1.  prejmejo 1 MKO vrečko in 1 vrečko za embalažo,
  2.  prejmejo samo 1 MKO vrečko (če vrečke za embalažo ne potrebujejo),
  3.  prejmejo 2 vreči za embalažo (če vrečke za MKO ne potrebujejo).