Zapiranje odlagališča mozelj

Spoštovani uporabniki komunalnih storitev!

Obveščamo vas, da bo, skladno z vsebino odločbe inšpekcije za okolje ter Agencije RS za okolje, odlagališče Mozelj  prenehalo obratovati. To ne bo vplivalo na odvoz komunalnih odpadkov. Tudi Zbirni center Mozelj bo obratoval nespremenjeno, torej boste občani lahko še vedno pripeljali svoje komunalne  odpadke in jih razvrstili v zabojnike. Naprošamo vas, da ste pri razvrščenju še bolj pozorni, saj lahko samo tako zmanjšujemo finančno breme zaradi odvoza in odlaganja odpadkov na drugem odlagališču.

Ne pozabimo: najboljši odpadek je tisti, ki ga ni. Nakupujmo premišljeno, ponovno uporabimo, reciklirajmo!