Zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov

Vsak uporabnik (povzročitelj odpadkov) se mora obvezno vključiti v sistem ravnanja z odpadki in ločevati odpadke na izvoru, skladno z občinskim predpisom o ravnanju z odpadki in ostalimi predpisi, ki urejajo ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov (npr. odpadna elektro oprema, baterije, sveče ipd.).

Uporabniki so dolžni na svoje stroške zagotoviti nabavo in vzdrževanje namenskih tipiziranih zabojnikov ali vrečk za prepuščanje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih.

Priporočene velikost zabojnikov za uporabnike v individualnih stanovanjskih enotah:

število članov v gospodinjstvunajmanjša predpisana velikost zabojnika za MKO v lnajvečja predpisana velikost zabojnika za MKO v l
1 -260120
3 - 480120
5 - 7120240
8 - 152402 x 240

Razmerje volumnov zabojnikov med MKO in embalažo je lahko najmanj 1 : 3 (MKO : embalaža = 1 : 3 = 0,33 je sprejemljivo; MKO : embalaža = 1 : 4 = 0,25 je nesprejemljivo).

Gospodinjstva, v katerih nastaja večja količina plenic (z dojenčki ali s starostniki), lahko v brezplačno uporabo za eno leto prejmejo dodatni zabojnik za MKO. Najem se lahko podaljša, če za to obstaja upravičeni razlog. Najem dodatnega zabojnika (reverz) uredite na sedežu podjetja vsak delovnik med 7. in 15. uro.

 

Za izračun največje velikosti zabojnikov se pri večstanovanjskih enotah (blokih) uporabi formula:

  • za MKO zabojnik: (število stanovalcev x 45 l MKO/mesec/stanovalca) / (povprečno število odvozov/mesec)
  • za EMB zabojnik: MKO zabojnik x 2 (največ do x 3)

Primer izračuna velikosti zabojnikov za blok s 35 stanovalci:

35 x 45 l / 4,33 = 364 l   ->  potrebna velikost zabojnika za MKO je 360 l, za embalažo 770 l

 

Cenik nakupa zabojnikov:

velikost zabojnika v lcena v € brez DDV
brez ključavnice
cena v € brez DDV
s ključavnico
cena v € z 22 % DDV
brez ključavnice
cena v € z 22 % DDV
s ključavnico
zabojnik 60 l 34,4459,4442,0272,52
zabojnik 80 l 34,6859,6842,3172,81
zabojnik 120 l 33,4358,4340,7871,28
zabojnik 240 l48,0073,0058,5689,06
zabojnik 360 l 67,6692,6682,55113,05
zabojnik 660 l 232,73257,73283,93314,43
zabojnik 770 l237,83262,83290,15320,65
zabojnik 1100 l - polkrožni pokrov (ključavnica pokrova vgrajena)436,72532,80

Cenik najema zabojnikov:

velikost zabojnikacena v € brez DDV
na mesec
cena v € z DDV
na mesec
zabojnik 60 l , 80 l in 120 l3,003,66
zabojnik 240 l4,004,88
zabojnik 360 l 8,009,76
zabojnik 660 l 11,0013,42
zabojnik 770 l12,0014,64
zabojnik 1100 l - polkrožni pokrov17,6021,47
zabojnik 5000 l22,0026,84