ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA VIRUSA SPOŠTUJMO IN IZVAJAJMO PREVENTIVNE UKREPE

Ob nastalih razmerah in v skladu z navodili za zmanjševanje tveganja okužbe s koronavirusom uporabnike naprošamo, da zaradi ohranjanja zdravja naših zaposlenih in s tem posledično zagotavljanja nemotenega delovanja naših javnih služb (odvoz odpadkov, čiščenje odpadnih voda, skrb za javno higieno) sledijo spodnjim ukrepom in navodilom:

1. SPLOŠNO
– vse administrativne zadeve lahko uredite preko telefonske številke 01/ 895 03 40 ali prek e-naslova info@komunala-kocevje.si oziroma počakate z osebnim obiskom do pričetka normalnega poslovanja
– vsa morebitna potrebna dokazila boste lahko dostavili osebno ob preklicu izrednih razmer

2. RAVNANJE Z ODPADKI

2.1. ZBIRNI CENTER MOZELJ
– uporabo Zbirnega centra Mozelj omejite le na najbolj nujne primere
– gibanje na območju Zbirnega centra je omejeno in zgolj v skladu z navodili zaposlenega
– v Zbirnem centru iz avta ne izstopajte, dokler vam tega ne odobri zaposleni
– ko izstopite iz avta, stojte od zaposlenega v razdalji več kot 1,5 m
– prinašajte le odpadke, ki jih lahko razložite sami oziroma s pomočjo le ene druge osebe, ki pride z vami – zaposleni v Zbirnem centru vam trenutno pri tem ne bodo pomagali
– s seboj prinesite orodje, ki bi ga morebiti potrebovali (lopata, grablje, metla ipd.), saj izposoja le-tega v tem času ni možna
– uporaba sanitarij ni možna

2.2. KOSOVNI IN KONTEJNERSKI ODVOZ
– kosovni in kontejnerski odvoz odpadkov za fizične osebe sta začasno ukinjena, razen v izjemnih in nujnih primerih za zagotavljanje javne higiene in javnega zdravja
– izvaja se le kontejnerski odvoz za pravne osebe po obstoječih pogodbah, pri čemer naj ne prihaja do osebnega stika z zaposlenimi

2.3. REDNI ODVOZ ODPADKOV
– vse morebitne okužene odpadke odvrzite v zabojnike neprodušno zaprte
– VSE odpadke, ki jih je povzročila okužena oseba, kot so oblačila, rjuhe, brisače, gaze, zloženci, maske, papirnati robčki/brisačke, rokavice ipd. zberite v plastične vreče in jih neprodušno zaprte odložite v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Vrečo je treba tesno zapreti (zavezati, zalepiti) tako, da raztresanje vsebine odpadkov ni možno

2.4. ZMANJŠEVANJE IN PONOVNA UPORABA
– poskušajte čimbolj omejiti nastajanje odpadkov
– razmislite o ponovni uporabi stvari
– glede na negotovo situacijo v zvezi z dobavo hrane morebitne viške hrane zamrznite ali pa jih uporabite pri pripravi novega obroka (na internetu lahko najdete vrsto receptov)

3. ODPADNE VODE

3.1. ČIŠČENJE GREZNIC
– za čiščenje greznic pokličite le v nujnih primerih, ko gre za ogrožanje zdravja
– pred prihodom čistilne ekipe poskrbite, da so jaški že odprti; izjema so le starejši in bolni
– ob prihodu čistilne ekipe naj bo zraven le ena zdrava oseba, ki se je pred prihodom ustrezno razkužila
– do zaposlenega držite razdaljo več kot 1,5 m
– vsa čiščenja, ki se izkažejo za ne nujna, bodo plačljiva, kljub temu da bi bila v sklopu rednega delovanja obravnavana kot brezplačna (prvo čiščenje greznice v koledarskem letu)

3.2. KANALIZACIJA
– v kanalizacijo je prepovedano metanje robčkov, gaz, zložencev, drugih morebitno okuženih odpadkov, odpadne hrane itd., saj lahko povzročijo okvare na črpališčih, ki jih v času izrednih razmer zaradi oteženih in dolgotrajnih dobav novih rezervnih delov ne bo možno odpraviti ter bodo povzročale dodatne higienske težave pri uporabnikih (zamašitev odtokov ipd.)

4. JAVNA HIGIENA
– koške, ki so postavljeni na javnih površinah, uporabljajte zgolj v nujnih primerih in vanje ne mečite odpadkov, ki bi bili lahko okuženi
– omejite zadrževanje na območju otroških igrišč in ne uporabljajte otroških igral

 

Le s skupnimi močmi lahko pripomoremo k zajezitvi širjenja virusa, zato vas naprošamo za spoštovanje vseh ukrepov. Prav tako vas naprošamo za veliko mero strpnosti in razumevanja.