Višina prispevka za energetsko učinkovitost v letu 2017

Komunala Kočevje, d.o.o. obvešča, da se je spremenila višina  prispevka za energetsko učinkovitost (krajše: prispevek URE), ki ga določa Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014).

Prispevek URE je za prejeto daljinsko toploto za leto 2017 določen v višini 0,080 €c/kWh brez DDV, kar predstavlja povišanje, saj je v letu 2016 znašal 0,065 €c/kWh. Posledično se bo povišal znesek na Vaši položnici pod postavko 9.0.6.

Komunala Kočevje, d.o.o. kot dobavitelj toplotne energije ta prispevek v celoti nakazuje Eko skladu.