Varstvo osebnih podatkov

INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki so v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in zakonodajo Evropske unije zgolj podatki fizičnih posameznikov. Osebni podatek pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Komunala Kočevje, d.o.o. ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica sporočanja napačnih podatkov ob registraciji ali prijavi v storitev.

Varovanje podatkov

Komunala Kočevje, d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek obrazcev za opravljanje storitev, varovala skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do osebnih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke.

Namen zbiranja in hramba podatkov

Vse osebne podatke uporabljamo in hranimo skladno z določili veljavne zakonodaje. Zbranih informacij ne bomo razkrivali tretjim osebam z izjemo z zakonom pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo. Zbrane osebne podatke bomo hranili zakonsko določen čas oziroma toliko časa, kolikor jih nujno potrebujemo za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, tj. opravljanje storitev gospodarske javne službe. Po preteku tega časa bodo vaši podatki izbrisani.

Vaše pravice

Uporabniki storitev lahko svoje podatke preverite in jih po potrebi spremenite ali dopolnite, če:

  • pride do sprememb vaših podatkov;
  • so potrebne dopolnitve vaših podatkov;
  • so vnešeni napačni podatki.

Na vašo pisno zahtevo vas bomo obvestili, katere vaše osebne podatke hranimo, in sicer v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Če so izpolnjeni zakonski pogoji, imate pravico zahtevati popravo ali izbris vaših osebnih podatkov. Prav tako imate pravico do omejitve, dopolnitve ali prenosljivosti podatkov, če so za to izpolnjeni pogoji po veljavni zakonodaji.

Morebitne privolitve, ki ste jih dali za uporabo vaših osebnih podatkov, lahko kadarkoli prekličete ali ugovarjate njihovi obdelavi. Preklic privolitve lahko javite na telefonsko številko 01/895 03 40, na e-mail naslov info@komunala-kocevje.si, po pošti na naslov Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje ali pa se osebno zglasite na sedežu podjetja.

Vašo zahtevo bomo izpolnili v roku enega meseca od njenega prejema.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Prosimo vas, da vsa vprašanja glede varstva osebnih podatkov naslovite na osebo, ki je pri nas pooblaščena za varstvo osebnih podatkov, in sicer na e-mail naslov dpo@komunala-kocevje.si ali pokličete na telefonsko številko 01/895 03 40.