Sprememba termina odpiranja ponudb in pogajanj – košnja bankin

Vse zainteresirane obveščamo, da je odpiranje ponudb te pogajanja med ponudniki za zbiranje ponudb za košnjo bankin 2017 prestavljeno na petek, 9.6.2017 ob 11.00 v sejni sobi naročnika.

Datum oddaje ponudb ostaja nespremenjen.