Prosto delovno mesto – vodja tehničnih enot (m/ž)

Na Komunali Kočevje iščemo novega vodjo tehnične enote.
Potrebujemo nekoga z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo gradbene, komunalne, strojne ali druge tehnične smeri in z vsaj 3 leti delovnih izkušenj.
Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 10.3.2021

Kontakt: Marko Kljun, 01 89 50 340, info@komunala-kocevje.si

Delovne naloge bodo obsegale:

 • vodenje organizacijske enote;
 • sodelovanje pri izdelavi letnih operativnih planov, gospodarsko finančnega načrta in letnega poročila;
 • izvedba razvojnih nalog;
 • vodenje in motiviranje sodelavcev;
 • razreševanje tekoče problematike in podajanje predlogov za izboljšave;
 • nadomeščanje vodij posameznih tehničnih enot;
 • sodelovanje pri pripravi normativnih aktov, tehničnih pravilnikov in standardov;
 • sodelovanje pri dogovarjanju in prevzemanju del ter priprava potrebne dokumentacije za tehnične prevzeme in sodelovanje pri slednjih;
 • organiziranje in nadzor nad dejavnostjo oglaševanja;
 • izdelava predračunov, obračunov in situacij;
 • sodelovanje pri pripravi javnih naročil; vodenje investicij;
 • nadziranje in koordiniranje dela podizvajalcev, sodelovanje z nadzornimi organi in investitorji;
 • priprava projektne dokumentacije in določanje drugih pogojev za uporabo javne infrastrukture;
 • organiziranje in nadzor nad delovanjem dežurnih služb na področjih organizacijskih enot;
 • skrb za izvajanje predpisane delovne discipline ter predpisov, varstva pri delu in požarne varnosti;
 • skrb za objekte in delovna sredstva ter izvajanje nadzora nad njihovo uporabo;
 • skrb za zagotavljanje kakovostne izvedbe tehničnih storitev-neposredno zagotavljanje nemotenega poteka dela;
 • vodenje evidence odjemalcev storitev ter nadzor katastra javne infrastrukture;
 • izvajanje nadzora nad zalogami materialov, rezervnih delov in opreme za področje enote;
 • razreševanje reklamacij; delo v dežurnih službah podjetja razen pogrebne službe.

Zahtevana so tudi druga znanja:

urejevalniki besedil – zahtevno,
delo s preglednicami – zahtevno,
delo z bazami podatkov – zahtevno,
programiranje – osnovno,
poznavanje računalniških omrežij – osnovno,
poznavanje operacijskih sistemov – osnovno,
računalniško oblikovanje – osnovno