Prosto delovno mesto – vodja glavne knjige

Na Komunali Kočevje iščemo novega sodelavca v računovodstvu na delovnem mestu vodja glavne knjige.
Potrebujemo nekoga z visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri in z vsaj 3 leti delovnih izkušenj.
Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

 

Rok za prijavo kandidatov: 28.10.2020

Kontakt: Nataša Miholič, 01 89 50 340, info@komunala-kocevje.si

Delovne naloge bodo obsegale:
 KONTIRANJE IN KNJIŽENJE PREJETIH FAKTUR IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA
 KOMPENZACIJE, ASIGNACIJE
 KNJIGOVODSKO SPREMLJANJE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA
 OBRAČUN AMORTIZACIJE
 SESTAVLJANJE IN KNJIŽENJE INTERNE DOKUMENTACIJE (OBRAČUN PLAČ, AMORTIZACIJA)
 VODENJE IN OBRAČUN DDV IZDAJANJE ZAHTEVKOV ZA VRAČILO TROŠARINE
 KONTROLIRANJE IN USKLAJEVANJE PODATKOV MED GLAVNO KNJIGO IN ANALITIČNIMI EVIDENCAMI (BLAGAJNA, OSNOVNA SREDSTVA, ZALOGE)
 OBRAČUNAVANJE STROŠKOV
 VODENJE EVIDENC
 SESTAVLJANJE POROČIL IN ZAHTEVKOV V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI PREKO JAVNIH DEL
 KONTAKTIRANJE IN KORESPONDENCA S POSLOVNIMI STRANKAMI, INSTITUCIJAMI ITD.
 IZDELAVA STATISTIČNIH POROČIL
 POROČIL ZA RAZLIČNA PODROČJA ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE
 SODELOVANJE PRI IZDELAVI MEDLETNIH IN LETNIH POROČIL POSLOVANJA TER KALKULACIJ CEN IN ELABORATOV
 VODENJE, EVIDENTIRANJE, UREJANJE, ARHIVIRANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE
 SODELOVANJE PRI NOTRANJI IN ZUNANJI REVIZIJI POSLOVANJA
 TEKOČE SPREMLJANJE PREDPISOV S FINANČNO – RAČUNOVODSKEGA IN DAVČNEGA PODROČJA
 SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELOVNIH PROCESOV V PISARNI

Zahtevana so tudi druga znanja:

urejevalniki besedil – zahtevno,
delo s preglednicami – zahtevno,
delo z bazami podatkov – zahtevno,
programiranje – osnovno,
poznavanje računalniških omrežij – osnovno,
poznavanje operacijskih sistemov – osnovno,
računalniško oblikovanje – osnovno