Prosto delovno mesto – finančno računovodski referent M/Ž

Na Komunali Kočevje iščemo novega sodelavca v računovodstvu na delovnem mestu finančno računovodski referent.
Potrebujemo nekoga z višješolsko izobrazbo ekonomske smeri in z vsaj 1 letom delovnih izkušenj.
Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Kontakt: Nataša Miholič, 01 89 50 340, info@komunala-kocevje.si

Delovne naloge bodo obsegale:
– vodenje evidenc in usklajevanje saldakontov kupcev in dobaviteljev;
– obračunavanje in knjiženje obresti;
– sestavljanje in knjiženje interne dokumentacije;
– priprava podatkov za opominjanje neplačnikov in pošiljanje opominov;
– priprava podatkov za sodno izterjavo plačil in vlaganje izvršb;
– vodenje evidenc toženih terjatev;
– kontaktiranje in korespondenca z uporabniki storitev podjetja (usklajevanje terjatev in obveznosti, dogovarjanje o poplačilu terjatev ali obveznosti itpd.);
– vodenje, evidentiranje, urejanje in arhiviranje poslovne dokumentacije;
– tekoče spremljanje predpisov s finančno – računovodskega in davčnega področja;
– samostojno načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih procesov;
– vodenje postopkov in evidenc ter izdelava poročil v zvezi z javnimi naročili;
– sodelovanje pri notranji in zunanji reviziji poslovanja.

Zahtevana so tudi druga znanja:

urejevalniki besedil – zahtevno,
delo s preglednicami – zahtevno,
delo z bazami podatkov – zahtevno,
programiranje – osnovno,
poznavanje računalniških omrežij – osnovno,
poznavanje operacijskih sistemov – osnovno,
računalniško oblikovanje – osnovno