Prosti delovni mesti – vodja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter pomočnik vodje pogrebne in pokopališke dejavnosti

Na Komunali Kočevje, d.o.o. iščemo nova sodelavca za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

I. VODJA POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI – M/Ž

II. POMOČNIK VODJE POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI – M/Ž

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 24.12.2021

Kontakt: Marko Kljun, 01 89 50 340, info@komunala-kocevje.si

 

Delovne naloge bodo obsegale:

 • operativno vodenje dela (načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in nadziranje) v organizacijski enoti,
 • izdelava letnih operativnih planov organizacijske enote,
 • sodelovanje pri izdelavi gospodarsko finančnega načrta in letnega poročila, elaboratov in izračunu cen
 • spremljanje stroke in novosti,
 • izvedba razvojnih nalog,
 • razreševanje tekoče problematike in podajanje predlogov za izboljšave delovnega procesa s tehničnega in organizacijskega vidika,
 • sodelovanje pri pripravi normativnih aktov, tehničnih pravilnikov in standardov,
 • sodelovanje pri dogovarjanju in prevzemanju del,
 • vodenje in motiviranje sodelavcev (načrtovanje, organiziranje, spremljanje in nadziranje njihovega dela),
 • skrb za objekte v sklopu organizacijske enote,
 • vodenje evidence uporabnikov storitev,
 • skrb za usklajenost in točnost katastra pokopališke infrastrukture,
 • sodelovanje pri pripravi javnih naročil,
 • skrb za zaloge materialov, rezervnih delov in opreme (nabava materialov, rezervnih delov, opreme za potrebe organizacijske enote),
 • vodenje dokumentacije za spremljanje poteka dela,
 • priprava in pomoč pri pripravi navodil za delo,
 • razreševanje reklamacij,
 • vodenje in razporejanje zaposlenih v enoti,
 • organiziranje dela dežurnih služb organizacijske enote in skrb za njihovo delovanje,
 • delo v dežurni službi pogrebne službe,
 • nadzor nad delovnimi opravami voznikov pri prevozu pokojnih, dežurnih delavcev, delavcev pri pogrebnem ceremonialu, delavcev pri odpiranju in zapiranju mrliških vežic.

Zahtevan je vozniški izpit B kategorije.

Zahtevana so računalniška znanja:

 • urejevalniki besedil – 1 – osnovno
 • delo s preglednicami – 1 – osnovno
 • delo z bazami podatkov – 1 – osnovno
 • poznavanje računalniških omrežij – 1 – osnovno
 • poznavanje operacijskih sistemov – 1 – osnovno

Objava_vodja

Objava_pomočnik