Prodaja vozila Renault Master z zbiranjem ponudb


Vabimo ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z dokumentacijo (obrazci) za odkup premičnega premoženja, in sicer vozila Renault Master.

Ogled vozila bo mogoč vsak dan od 21. 11. 2022 do 24. 11. 2022 med 8. in 10. uro. Vsi zainteresirani se v navedenem terminu zglasijo na sedežu prodajalca, Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje.

Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri g. Danijelu Lavriču, tel. št. 041/639-692 ali e-pošti: danijel.lavric@komunala-kocevje.si.


Rok za oddajo ponudb: 25. 11. 2022 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to dokumentacijo ter morajo izpolnjevati
vse pogoje za udeležbo v postopku zbiranja ponudb.

Dokumentacija je dostopna na povezavi:

http://www.komunala-kocevje.si/wp-content/uploads/Zbiranje-ponudb_Reanult-Master.pdf