OBVESTILO O DELOVANJU POGREBNE SLUŽBE KOMUNALE KOČEVJE, d.o.o.

Zaradi nastale zdravstvene situacije ob širjenju nalezljivih virusnih obolenj so bili

v skladu z navodili Civilne zaščite
in
s soglasjem župana Občine Kočevje

sprejeti sledeči ukrepi, ki veljajo v vseh primerih prevzema, prevoza in pogrebov pokojnikov v občini Kočevje in veljajo do preklica!

NAROČILO PREVZEMA POKOJNIKA dežurni službi Komunale Kočevje, d.o.o.

– naročilo se obvezno izvede najprej s telefonskim obvestilom
– ob klicu o smrti posebej opozorite, če je imel pokojni kakršnekoli znake virusa covid-19 oziroma korona virusa in ali se kdo od svojcev nahaja v samoizolaciji ali karanteni

PRIHOD POGREBNEGA MOŠTVA PO POKOJNIKA NA DOM

– prevzem, prevoz in pogreb pokojnika ob sporočenih pogojih iz zgornje alineje bo potekal v skladu s priporočili NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) za postopanje z umrlimi s COVID-19 ali sumom na COVID-19 ter v skladu z zakonodajo, ki ureja ravnanje v primerih smrti zaradi nalezljivih bolezni; pogrebno moštvo bo v tem primeru uporabilo ustrezno zaščitno opremo in razkužilna sredstva
– ob prihodu pogrebne ekipe po pokojnika se strogo držite njihovih navodil
– v vsakem primeru je ob prihodu pogrebne ekipe lahko prisoten največ eden od svojcev, ki se je pred prihodom ekipe ustrezno razkužil in je od posameznikov pogrebnega moštva oddaljen vsaj 2 metra

PREDHODNO UREJANJE POSTOPKA IN DOKUMENTACIJE za izvedbo pogrebne slovesnosti

– osebni prihodi svojcev oz. ostalih strank v prostore pogrebne službe brez dovoljenja zaposlenih so prepovedani
– zdrav svojec pokojnika bo dokumente za naročilo pokopa ob smrti na pokopališču v Kočevju urejal ob predhodno dogovorjenem terminu in v skladu z navodili, ki jih bo prejel ob dogovoru za termin prihoda
– izmenjava dokumentov in dokumentacije bo potekala na način, ki bo preprečeval morebitno širjenje okužb in zagotovil varnost tako za obiskovalce kot za zaposlene

IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI

– na območju pokopališča lahko poteka zgolj ena pogrebna slovesnost naenkrat
– iz predhodnega razloga se bo prilagajalo termin izvedbe pogrebne slovesnosti
– vsi prostori vežic se po izvedbi pogrebne slovesnosti razkužujejo
– od razkužitve do prihoda svojcev naslednjega pogreba mora miniti vsaj 1 ura
– v objektu mrliških vežic se lahko sočasno nahajajo le svojci enega pokojnika
– svojcem pokojnika so na voljo le skupni prostori vežic
– svojcem pokojnika kuhinja in sanitarije niso na voljo
– slovesa od pokojnika ter pogrebne slovesnosti se lahko udeleži maksimalno dvajset (20) ožjih družinskih članov
– slovo od pokojnika se bo pričelo največ 2 uri pred pogrebno slovesnostjo
– pogrebna slovesnost vključno z govori in verskim obredom lahko traja največ 30 min
– starejšim in kroničnim bolnikom se prisostvovanje pogrebni slovesnosti odsvetuje

OBISKI POKOPALIŠČA

– Vstop v vežice je obiskovalcem prepovedan!
– Sanitarije pokopališča so zaprte in niso na voljo za uporabo!
– Obiski pokopališča so dovoljeni posameznikom in manjšim skupinam do 6 oseb ob upoštevanju varne razdalje vsaj 1,5 m.
– Upravljalec lahko po potrebi prepreči vstop vsem obiskovalcem na pokopališče.
– Ob točenju vode za zalivanje na pokopališču uporabite rokavice!

Vse dodatne informacije na dežurni številki pogrebne službe 041 681 188.

Komunala Kočevje, d.o.o.

14.3.2020