Premik ekoloških otokov

Spoštovani uporabniki!

Seznanjamo vas, da sta se na novo, z lesenim plotom urejeno lokacijo premaknila dva ekološka otoka, in sicer:

    • ekološki otok v Dolgi vasi pri igrišču Kobel, ki se premika k črpališču ob uvozu v Ulico Slovenskih teritorialcev,

premik Kobel

    • ekološki otok na Roški cesti pri Še pa še, ki ostaja v neposredni bližini, ob dovozni poti do Roške ceste 62/62a.

premik Še pa še

 

Prosimo, da na stare lokacije ekoloških otokov ne odlagate odpadkov.

Hvala, ker skrbite za čisto okolje.