Objava prostega delovnega mesta pomočnika vodje pogrebne in pokopališke dejavnosti

Na Komunali Kočevje, d.o.o. iščemo pomočnika vodje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 20.5.2022

Kontakt: Dejan Vidic, 01 89 50 340, info@komunala-kocevje.si

 

Delovne naloge bodo obsegale:

 • operativno vodenje dela (načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in nadziranje) v organizacijski enoti,
 • izdelava letnih operativnih planov organizacijske enote,
 • sodelovanje pri izdelavi gospodarsko finančnega načrta in letnega poročila, elaboratov in izračunu cen
 • spremljanje stroke in novosti,
 • izvedba razvojnih nalog,
 • razreševanje tekoče problematike in podajanje predlogov za izboljšave delovnega procesa s tehničnega in organizacijskega vidika,
 • sodelovanje pri pripravi normativnih aktov, tehničnih pravilnikov in standardov,
 • sodelovanje pri dogovarjanju in prevzemanju del,
 • vodenje in motiviranje sodelavcev (načrtovanje, organiziranje, spremljanje in nadziranje njihovega dela),
 • skrb za objekte v sklopu organizacijske enote,
 • vodenje evidence uporabnikov storitev,
 • skrb za usklajenost in točnost katastra pokopališke infrastrukture,
 • sodelovanje pri pripravi javnih naročil,
 • skrb za zaloge materialov, rezervnih delov in opreme (nabava materialov, rezervnih delov, opreme za potrebe organizacijske enote),
 • vodenje dokumentacije za spremljanje poteka dela,
 • priprava in pomoč pri pripravi navodil za delo,
 • razreševanje reklamacij,
 • vodenje in razporejanje zaposlenih v enoti,
 • organiziranje dela dežurnih služb organizacijske enote in skrb za njihovo delovanje,
 • delo v dežurni službi pogrebne službe,
 • nadzor nad delovnimi opravami voznikov pri prevozu pokojnih, dežurnih delavcev, delavcev pri pogrebnem ceremonialu, delavcev pri odpiranju in zapiranju mrliških vežic.

Zahtevan je vozniški izpit B kategorije.

Zahtevana so računalniška znanja:

 • urejevalniki besedil – 1 – osnovno
 • delo s preglednicami – 1 – osnovno
 • delo z bazami podatkov – 1 – osnovno
 • poznavanje računalniških omrežij – 1 – osnovno
 • poznavanje operacijskih sistemov – 1 – osnovno

Objava_pomočnik pogrebna