Pogrebne storitve

Storitve v sklopu 24-urne dežurne službe, pokopališke in pogrebne dejavnosti se obračunavajo na podlagi cenika, ki je bil sprejet s strani Občinskega sveta in velja od 1. 6. 2023 dalje.