Pogrebna in pokopališka dejavnost

Skladno z odlokom o ustanovitvi, izvajamo pogrebno dejavnost na celotnem območju občine Kočevje. V upravljanju imamo sedem pokopališč. V sklopu svojih aktivnosti za ureditev le teh, smo v juliju 2007 pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo mrliške vežice, gospodarskega objekta ter prenovo obstoječega poslovnega objekta z zunanjo ureditvijo, na pokopališču v Kočevju.

Preostali del pokopališča se bo v sklopih prenavljal v letih 2015 in 2016 . V prvem sklopu se bodo izvajala zemeljska dela z vgradnjo pripadajoče infrastrukture in ureditvijo ponikovalnega polja. Drugi sklop del se bo pričel izvajati v letu 2016 in bo obsegal obnovitev vhodnega portala, vzpostavitev pešpoti ob vežicah in polja za raztros pepela s spominskimi obeležji ter zagotovitev razsvetljave.

 

162_prostor_za_poslovilni_obred 161_nov_poslovilni_objekt_v_kocevju

Pogrebna služba

Naša pogrebna služba je dosegljiva na telefonu:
  • 041 681 188