Osnovna navodila ob smrti

V primeru smrti na domu, morajo svojci poklicati dežurnega zdravnika v Zdravstveni dom Kočevje, ki bo opravil pregled pokojnika in izdal potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu.

Po zdravniški ugotovitvi smrti, svojci pokličejo pogrebno službo na mobilno številko 041 681 188.

V primeru smrti v bolnici, v Ljubljani je pokojnik vedno pripeljan na Žale, v ostalih krajih po Sloveniji pa na lokalna mestna pokopališča. Za ureditev dokumentacije, če jo ureja pogrebna služba, je potrebno dostaviti na pokopališče v Kočevje:

  •  veljaven osebni dokument s fotografijo,
  •  obleko,
  •  številko groba, kjer bo pokojnik pokopan.

Številko groba lahko svojci poiščejo s pomočjo zaposlenih na pokopališču.

Za prevoz na upepelitev oziroma za pogreb morajo svojci pripraviti:

  •  potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu,
  •  obleko,
  •  veljaven osebni dokument s fotografijo,
  •  številko groba, kjer bo pokojnik pokopan.

V sklopu izvedbe pogrebnega obreda se dogovori ura pogreba, ter sam potek pogrebne svečanosti. Skupaj s pogrebno službo se izpolni obrazec na katerem je naveden material in storitve opravljene od časa smrti do pogreba. Dokument mora podpisati stranka, oziroma plačnik pogrebnih storitev.