Objava pogrebov

Obvestilo
Pogrebna služba komunalnega podjetja KOMUNALA Kočevje d.o.o., obvešča,
da je dne 15.9.2017 umrla Marija Miholič rojena 1928.leta,
stanujoča Mlaka pri Kočevju 2.