Biološki odpadki

Biološki (organski) odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih, predstavljajo več kot tretjino vseh odpadkov. Če izločimo biološke odpadke od ostalih odpadkov, jih lahko skompostiramo. Kompostiranje lahko izvajamo doma (kompostniki) ali pa na centru za ravnanje z odpadki na kompostarni. Z izločitvijo biorazgradljivega odpada preprečimo nekontrolirano gnitje, razkrajanje odpadkov in onesnaževanje zraka in podtalnice, hkrati pa lahko pridobimo dragoceno naravno gnojilo kompost. Z izločitvijo in predelavo bioloških odpadkov zmanjšamo potrebe po odlagalnem prostoru (odlagališču) za več kot 30 %.

Med biološke odpadke sodijo:

ostanki zelenjave in sadja, ki nastanejo pri pripravi hrane, ostanki kuhane hrane, papirnate brisače in robčki, papirnati podstavki, papirnari kozarči in krožnički, čajne vrečke, kavna usedlina, listje, trava, odrezki vej in žive meje, stara zemlja in lončnice, umazan, moker papir, ,…

POMEMBNO!!

Biološke odpadke odlagamo v biorazgradljivih vrečkah ali jih zavijemo v papir ali papirnate vrečke, nikoli pa jih ne oddajamo v plastičnih vrečkah.

Med biološke odpadke NE sodijo:

plastične vrečke, plastični lončki, žličke, folije, cigaretni filtri, tetrapaki, ostanki olj in masti, iztrebki malih živali, plenice, drugi higienski izdelki, pesek,…

Navodila za ločevanje bioloških odpadkov

Odlaganje bioloških odpadkov se izvaja v posodah z rdečim pokrovom (ti. rdeča posoda), ki je pri večstanovanjskih enotah v mestu Kočevje obvezni del zbirnih mest za komunalne odpadke. Gospodinjstva v individualnih hišah podeželskega območja svoje biološke odpadke hišno kompostirate, na zaokroženem območju pa si lahko gospodinjstvo pridobi rdečo posodo z izpolnitvijo izjave na povezavi Izjava za pridobitev bio posode_občani. Če gospodinjstvo ni vključeno v odvoz bio odpadkov, se smatra, da bio odpadke kompostirajo na hišnem kompostniku. Odvoz bioloških odpadkov poteka po urniku in se uporabnikom zaračunava skladno s potrjenimi cenami javne službe.

 

KOMPOSTIRANJE NA LASTNEM KOMPOSTNIKU:

Prvo vprašanje, ki se nam ob odločitvi, da bomo svoje bio odpadke kompostirali doma, pojavi, je kateri kompostnik izbrati. Ponudba na trgu je velika, sami pa lahko doma izdelamo preprosto leseno izvedbo. Veliko bolj pomembno je, da je kompostnik dovolj velik (vsaj 1 m3, da se toplota v kompostnem kupu ohrani, tako razgradnja odpadkov hitreje poteka) in, da kompostniku omogočimo:

  • dostop do kompostnega kupa z vsaj ene strani;
  • dobro prezračevanje;
  • zaščita pred dežjem, snegom in direktnim soncem;
  • odprto dno (za drenažo in lažji dostop organizmov, ki sodelujejo pri razgradnji)

Če je mogoče, imamo 2 kompostnika (v prvem med letom zbiramo odpadke, v drugem pa jeseni začnemo kompostirati).

Kompostnik postavimo v polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. Postavljen naj bo v primerni razdalji od sosedovih oken in teras. Kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo iz vseh strani primerno prezračen. Poskrbimo, da bo stal na odcednem mestu, kajti prevelika količina vode, ki bi se zadržala v kompostu, bi povzročila gnitje namesto razgradnje vsebine kompostnika. Priporočamo, da na tem mestu tla utrdimo s približno 10 cm glinaste zemlje.

Osnovno plast naredimo iz zdrobljenih vej, ki hkrati preprečujejo zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) med seboj vedno mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov, kot so podgane ali ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka pri 50°C – 60°C, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa.

Ko je kompostnik poln oziroma po približno pol leta vsebino kompostnika preložimo, s tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo, praviloma se uporablja sito z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

 

kompostnik lesen Kompostnik_plastičen _posoda_za_bio_odpadke _posoda_za_bio_odpadke